Homepage

20.2.2011 MV Rzesov (PL)

Don (Ares Alsior) výborný 3 (posuzoval p. Jančík).